GENEL BİLGİLER

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin, AB Eğitim Programlarına katılımlarına ve yurtdışındaki üniversitelerden gelen katılımcıların üniversitemizde gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin hizmetleri yürütmekle sorumludur. Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibeleri ve üniversitenin olanaklarını kullanır.

Misyon

AB Eğitim Programlarının Ankara Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmektir.

 Vizyon

 AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, tam anlamıyla uluslararasılaşmış bir üniversite ortamı yaratılmasına katkı sağlamaktır.