Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 06/01/2023 tarih ve 1377/36681 sayılı Kararı

Çevrimiçi Dil Desteği OLS Sistem Değişikliğine İlişkin Bilgi Notu

KA131 2023 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı

KA131 2022 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı Düzeltme Metni

KA131 2022 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı

KA131 2021 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı

2020 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabi