Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 06/01/2023 tarih ve 1377/36681 sayılı Kararı

Çevrimiçi Dil Desteği OLS Sistem Değişikliğine İlişkin Bilgi Notu

2022 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı Düzeltme Metni

2022 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı

2021 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı

2020 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabi