1-    AB GENÇLİK PROGRAMI OFİSİ HAKKINDA

AB Gençlik Programı Ofisi, Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik programını tanıtmayı, öğrencilerin bu programa katılmalarını, programa uygun başarılı Erasmus+ Gençlik projeleri yazmalarını ve hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda kurulmuştur.
AB Gençlik Programı Ofisi İşleyişi ?
Ofisin temel iki fonksiyonu vardır: Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri. Bu faaliyetler için uygulama süreçleri farklı işlemektedir. Tanıtım faaliyetleri çeşitli öğrenci toplulukları, sivil toplum örgütleri, ofis çalışanları ve gönüllüleri tarafından periyodik olarak yerleşkelerde düzenlenen etkinlikler aracılığıyla yapılmaktadır. Eğitim faaliyetleri ise, öğrenci topluluklarının talepleri ve bireysel öğrenci taleplerinin belirli sayıya ulaşması ile düzenlenmektedir.
(eğitim talepleri için: genclik@ankara.edu.tr )
 AB Gençlik Programı Ofisi Görevleri ?

• Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik Programını tanıtarak farklı bölümlerden öğrencilerin, Erasmus+ Gençlik projelerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelmelerini sağlamaktır.
• Ankara Üniversitesi’ne bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları, gençlik grupları, kamu kuruluşları arasında iletişim köprüleri kurmak, ziyaretlerde bulunmak ve ofisin tanıtımını yapmaktır.
• Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik Programı’nı tanıtarak Avrupa Fırsatları’nın bilinirliğine katkı sağlamaktır.
• Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik projesi geliştirme sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktır.
• Ankara Üniversitesi dahilinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmektir.

 

2-    AB ERASMUS+ GENÇLİK PRORAMINDA HANGİ FIRSATLAR VAR?

Bireysel Fırsatlar: 
Gençler yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil olabilirler.
Gençlik Grupları için Fırsatlar: 
Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz? Grup kurun o halde! En az 4 genç bir araya gelin, mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin, ortaklarınızı bulun ve başvurun!
Tüzel kişilikler (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) için fırsatlar:
Tüm alt programlarda proje başvuru sunabilirsiniz. Gençler, gençlik çalışanları, kuruluş temsilcileri veya bu alanda çalışan personelin hareketliliğini içeren her konuda proje başvurusu yapabilirler.

3-    GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabiliyorlar. Bir Gençlik Değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor.
•    Katılımcılar 13-30 yaş arasındadır, grup liderleri için yaş sınırı yoktur.
•    Esas faaliyet seyahat günleri hariç en az 5 ve en fazla 21 günde gerçekleştirilir.
•    Grup liderleri hariç en az 16 ve en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.
•    Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır.
•    Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla iki gün, grup başına en fazla bir katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak biri genç olmak şartıyla iki katılımcı da olabilir).
Kimler Başvurabilir ?
“Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de (ülkeler listesi [ http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/ba%C5%9Fvuru-ve-uygulama/ba%C5%9Fvuru-s%C3%BCreci/ba%C5%9Fvuru-%C3%B6ncesi-haz%C4%B1rl%C4%B1k/uygun-%C3%BClkeler ] ) yer alan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Ayrıca en az 4 gençten oluşan “resmi olmayan gençlik grupları” da başvuru yapabilirler.
Kaç Ortak Gerekir?
Proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı oluşturulmuş olmalıdır.
Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır?
Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır. Uluslararası faaliyet ise en az 5 en fazla 21 gün olabilir.
Proje Nerede Gerçekleşir?
Proje ortaklardan birinin ülkesinde gerçekleşir.
(KAYNAK: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/gençlik-programı/öğrenme-hareketliliği/gençlik-değişimleri )

4-    NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru Nereye Yapılır?
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.
Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihlerinden birine kadar (17 Mart, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir:

  • 17 Mart 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 17 Haziran – 31 Aralık tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  • 30 Nisan 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ağustos – 28  Şubat tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  • 01 Ekim 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ocak – 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar içindir.

(KAYNAK: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/gençlik-programı/öğrenme-hareketliliği/gençlik-değişimleri )