2022-2023 Güz Bahar ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

Yayınlanma tarihi

2021 PROJE DÖNEMİ (2022-2023 GÜZ BAHAR DÖNEMİ) ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, internet sayfamızda yer alan diğer duyurularla birlikte, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi yapmadan önce, karşı kurumların özel koşullarını internet sayfamızdaki anlaşmalar sayfasından ve kendi Erasmus sayfalarından inceleyiniz.

! ! ! 2022-2023 akademik yarıyılı için antlaşmalar yenilenmeye DEVAM ETMEKTEDİR. Bu sebeple ilan süresi boyunca antlaşmalarda değişiklik olabilecektir. İlanın son başvuru tarihine kadar antlaşma listeleri ve kontenjanlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden erişilebilir. İlan süreci boyunca gerek kontenjan arttırılması, gerekse kontenjan azaltılması, yeni üniversite eklenmesi durumu oluşabileceğinden “app.erasmus.ankara.edu.tr” üzerinden yapacağınız başvurunuz sırasında bölümünüzün antlaşmalarını sık sık kontrol etmenizi ve başvuru onayınızı son başvuru tarihine kadar YAPMAMANIZI önemle hatırlatırızKontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir.

ANCAK başvuru süreci bitmeden başvurunuzu TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru süreci boyunca antlaşmalarda değişiklik olabileceğinden öğrencilerin sistemi sık sık kontrol etmeleri kendi yükümlülüklerindedir. İtiraz haftası esnasında bununla ilgili verilecek dilekçeler bu kapsamda değerlendirilecektir.

22 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Erasmus Dil Sınavı Sonuçlarını kullanmak isteyen öğrencilerimiz “Erasmus Dil Sınavı” sekmesini seçerek işlemlerine devam edebilir. Sınav sonuçları yayınlandıktan sonra bu sınav puanını kullanmak isteyen öğrencilerin puanları ofisimiz tarafından öğrenci başvurularına eklenecektir. Bu sekmeyi işaretlemeyen öğrencilerin erasmus dil sınavı sonucu ofisimizce eklenmeyecek olup, sundukları diğer dil sınavı sonucu dikkate alınacaktır.

Erasmus + Programı kapsamında 2022-2023 akademik yılı güz-bahar dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu ilan 2022-2023 Güz-Bahar döneminde;

 • Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

 

Kaynak: Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı , 2021 Sözleşme Dönemi

Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına girmemektedir.

 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Sırbistan)

Toplam Faaliyet Süresi Sınırı

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

Kaynak: Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı , 2021 Sözleşme Dönemi

 

BAŞVURU TARİHLERİ

İLAN TARİHİ: 20/01/2022

SON BAŞVURU TARİHİ: 09/02/2022 (TSİ 17:00’de sistem başvuruya kapanacaktır)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, öncelikle app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır. Tamamlanmayan başvuru formunun değerlendirmeye alınmayacaktır. Tamamlanan başvuruların çıktısı alınıp imzalanarak başvuru ilanı süresi içinde app.erasmus.ankara.edu.tr /dosyalar bölümüne diğer başvuru belgeleri ile birlikte yüklenmelidir.

Adayların, not ortalamaları başvuru dönemi sonunda, Koordinatörlüğümüzce öğrenci işleri bilgi sisteminden edinilerek yüklenecektir. Bu nedenle, adaylarca not ortalaması girişi yapılmayacaktır.

Herhangi bir Merkezi yabancı dil sınavına girmiş adayların puanları koordinatörlüğümüzce yüklenecektir. Adayların giriş yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Merkezi sınavın haricinde bir puan türü kullanacak adaylar, sistemde bu seçeneği işaretlemeli, puanlarını girmeli ve sınav sonuç belgesini “dosyalar” bölümüne yüklemelidir. Başvuru son tarihinden sonra yüklenecek puanlar dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır. Tüm belgeler online sistem üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr ) yüklenecektir.

 

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • erasmus.ankara.edu.tr adresinden online olarak yapılan başvurunun pdf çıktısı  (Bu belgenin çıktısı alındıktan sonra mutlaka imzalanmalı ve sisteme yüklenmelidir. İmzasız belgeler kabul edilmeyecektir).
 • CV (Adaylar özgeçmişlerinin bulunduğu Türkçe yada İngilizce cv belgesini erasmus.ankara.edu.tr adresindeki dosyalar bölümüne yüklemelidir).
 • Merkezi Sınavlarımız dışında dil belgesi olanlar erasmus.ankara.edu.tr adresindeki dosyalar bölümüne ilgili dil belgelerini yüklemelidir.
 • Daha önceki yıllarda ERASMUS Yabancı Dil Sınavına giren öğrencilerin geçmiş yıllardaki notlarını kullanmak istemeleri durumunda erasmus.ankara.edu.tr adresindeki dosyalar bölümüne konu ile ilgili dilekçe YÜKLENMELİDİR. Dilekçeye girdikleri sınav yılını ve sonucunu belirterek bu sınav sonucunu kullanmak istedikleri yazılmalıdır.

YABANCI DİL SINAVI KOŞULU GENEL HÜKÜMLER

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen geçmiş merkezi Erasmus sınavlarının yanında (son 5 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı bitirme puanları*, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (A2 ve üzeri CEFR eşdeğerlikleri* esas alınacaktır) ile YDS’den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır.

*Yabancı dil dönüşümü ile ilgili olarak Yabancı Diller Yüksekokulunun Dil dönüşümü ile ilgili kararı gereğince seviye ve puanları dikkate alınacaktır;

(Filoloji hariç) İngilizce hazırlık: B1-75

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı): C1-90

Filoloji (Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı): B1-60 seviye ve dil puanları dikkate alınacaktır.

Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Dil ve Edebiyat bölümleri öğrencileri için, uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları da yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.
 
*CEFR Eşdeğerlikleri
C2- 100
C1- 90
B2- 75
B1 – 60
A2 – 45

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ila 12 ay arasında kesintisiz bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) gerçekleşmelidir.
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilinir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir. Bu nedenle yerleştirmeler yapılırken üniversitelerin talep ettiği dil şartı göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirle dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin tercih edecekleri üniversitelere başvuruları sırasında aşağıda açıklayacağımız ilan takvimini kontrol edip tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili Fakülte/Enstitü/Bölüm Erasmus Koordinatörüne danışılmalıdır.
 • Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağından tercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır
 • Ankara Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR
   Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Ankara Üniversitesi’nde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Erasmus öğrenim hareketlilği gerçekleştiremez. Ancak öğrenciler kayıt dondurulan dönemde başvuru yapıp, kaydını aktifleştirdiğinde faaliyetten yararlanabilriler.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
 • Öğrencilerin puan sıralaması, anabilim dalı / bölüm / fakültelere / enstitülere /yüksekokullara ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.

2021-2022 bahar akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi                       : % 50
Dil seviyesi :                                          : % 50
 (Toplam yüz puan üzerinden)
 Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

 • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan [1]
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler kanunu ile 5395 Çocuk koruma kanunu kapsamında haklarında koruma ve bakım kararı alınmış öğrencilere(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından belgelenmek ve başvuru sırasında belgelere eklemek kaydıyla) :+10
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama:-10
 • Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

 
Covid-19 Salgını nedeniyle bir önceki faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, puan eksiltmesi yapılmayacaktır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)

ÖNEMLİ UYARI!!!!
Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

KONTENJANLAR:
 Üniversitemizin tüm ikili anlaşmalar ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan birimlerden öğrenci gönderilebilecektir.  Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını aşağıdaki bağlantıda yer alan “detaylar” bölümünden inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.
https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/euc-agreements/list
Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmamasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında, bu yeterliliği sağlayamayan veya üniversitelerin Covid19 süreci ile alakalı aldığı kararlardan kaynaklı öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

HİBELER:
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 450

 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçerler.

İlave Hibe Desteği

 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından

haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

 1. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya

barınma kararı alınmış öğrencilere

 1. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
 2. Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay,

AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını

kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

*Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek

kaydıyla, 2/12 ay arası öğrenci hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere aylık 250 Euro  İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

*Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe,

yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul

edilmez.

 

Yeşil Seyahat Desteği

 

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta, uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır

HİBE HESAPLAMA

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.
 • İsteyen öğrenciler, hibe desteğinden feragat ederek Hibesiz Erasmus Programından faydalanabilirler.

ÖZEL KOŞULLAR:

 • Bu ilan kapsamında seçilecek tüm öğrenciler,  azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre, davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (2 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (2 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • DTCF Dilbilim Bölümü; Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerin Öğrenim Hareketliliğini 3. Yarıyılın başıyla 7. Yarıyılın sonu arasında gerçekleştiriyor olması,
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Fen Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • İletişim Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 60 olması ve 1, 2 ve 3 sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesinden başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 alması ve 1. ve 2.sınıfta okuyan öğrenciler olması,
 • Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 60 olması gerekmektedir.
 • Veteriner Fakültesi’nde Erasmus Öğrenim Hareketliliğine 2. 3. Ve 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin başvurabilir. (5.sınıf intörn eğitiminde giden öğrenciler için mevzuat gereği en fazla yarım dönemlik tanınırlık sağlanacaktır.)
 • Veteriner Fakültesi öğrencileri İtalya’da eğitim almak isterlerse İtalyanca; Almanya ve Avusturya’da eğitim almak isterlerse Almanca; Belçika’da eğitim almak isteyenler Fransızca dil belgelerini (dil kursuna kayıt/seviye gösterir belge) ibraz etmeli, eğer ilgili dilden sınava girmemiş iseler mutlaka başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
 • Veteriner Fakültesi öğrencileri Krakow Üniversitesi (Polonya) için başvuru yapmak isterlerse, ilgili Üniversite Tarım Üniversitesidir. Veteriner Hekimliği ile ilgili tüm dersler alınamamaktadır. Başvuru yaparken dikkat edilmesi, ilgili web sitesinden alınabilecek güncel derslerin kontrol edilmesi önemle hatırlatılır.
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir.
 • Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır.
 • Yedek Yerleştirme; İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple tercih yaparken bilinçli şekilde davranınız.
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır.

 

DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 5 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır.