ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM) RUSYA – ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

 

 

 

 

2019-2020 ERASMUS+ ICM (KA 107) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

(2018 Proje Dönemi)

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

KA 103 Öğrenim hareketliliği ilanından farklı olarak, KA 107 ilanında ülke, üniversite ve bölüm kısıtlılıkları mevcuttur. Bu ilan, 2018 proje döneminde alınan  Rusya hibesi kaleminden, ikili anlaşmamız bulunan NRU Moscow Higher School of Economics için yayımlanmıştır. 

Erasmus + Programı KA 107 2018 yılı proje dönemi kapsamında, 2019-2020 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

Başvuruda bulunabilecek bölümler:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • İktisat
 • İşletme
 • Gazetecilik
 • Radyo, Televizyon, Sinema

bölümlerinin Lisans kademelerinde bulunan öğrencielr. 

Söz konusu ilan 2019-2020 akademik yılında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez. Faaliyete katılım sağlanabilecek ilk dönem, 2019-2020 güz yarı yılıdır. Öğrencilerimiz faaliyete bir yarı yıl süresince katılacaklardır. 

İlgili birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler arasından 2 öğrenci için seçim yapılacak, asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Öğrencilerin sıralanmasında, aşağıda yer alan puanlama çerçevesinde ve bölüm ayrımı gözetmeksizin sıralama yapılacaktır. Koordinatörlük, bütçe durumuna bağlı olarak kontenjan sayılarında artış ya da azalış gerçekleştirebilir. 

Öğrenciler tercih yaparken sadece “PCA – Ortak Ülkeler”e ait üniversitelerden, Rus Üniversiteleri altında listelenen NRU Moscow Higher School of Economics kontenjanından yararlanabileceklerdir. Diğer Program Ülkeleri, bu çağrı kapsamına girmemektedir

BAŞVURU TARİHLERİ

İLAN TARİHİ: 06/03/2019

SON BAŞVURU TARİHİ: 05/04/2019 (TSİ 17:30’da sistem başvuruya kapanacaktır)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, öncelikle app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır. Online başvuru çıktısı ve diğer başvuru evrakları ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak, ilgili akademik birime (Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER.

1-      Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı)

2-      Kısa özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce olabilir, Europass CV kullanılması önerilir)

3-      Not Dökümü (Güncel Onaylı Transkript)

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (24/02/2019 tarihindeki Erasmus Yabancı Dil Sınavına girecekler ve bu puanını başvuruda kullanacak öğrenciler için, sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir)

YABANCI DİL PUANI GENEL HÜKÜMLER

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen geçmiş merkezi sınavların yanında (son 5 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı bitirme puanları, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (CEFR eşdeğerlikleri* esas alınacaktır) ile KPDS (son 5 yıl), ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Dil ve Edebiyat bölümleri öğrencileri için, uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları da yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

*CEFR Eşdeğerlikleri

C2- 100

C1- 90

B2- 75

B1 – 60

A2 – 45

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. 
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilinir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirle dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 •  Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili Erasmus Koordinatörüne danışılmalıdır.
 • Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağından tercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır
 • Ankara Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.
 •  

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

 

 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

 

 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
 • Öğrencilerin puan sıralaması bölüm / fakülte ayrımı gözetilmeksizin yapılır.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2019/2020 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi                       : % 50

Dil seviyesi :                                          : % 50

 (Toplam yüz puan üzerinden)

 Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

 • Şehit ve Gazi çocuklarına: +10 puan[1]
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. 

 ÖNEMLİ UYARI!!!!

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

KONTENJANLAR:

Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını anlaşma sayfasında  yer alan “detaylar” bölümünden inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.

Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

HİBELER:

Seçilen öğrenciler kabul aldıkları üniversitelere harç ödemekten muaftırlar. Ancak öğrencilerden katkı payı ödemekle yükümlü olanlar,  yurt dışında okudukları süre boyunca Üniversitemize harç ödemeye devam ederler.

Seçilecek öğrenciler, karşı kurumdan iletilecek davet mektubuna göre hesaplanacak toplam süreye oranla, aylık 650 Avro hibe desteği alacaklardır. 

Programdan hibeli olarak yararlanmak üzere seçilen öğrenciler 275 Avro seyahat desteği (Ankara ve Moskova arasındaki mesafeye bağlı olarak) alacaklardır.

Vize, kitap ve kırtasiye, yeme-içme, sağlık sigortası gibi kişisel masraflar için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

HİBE HESAPLAMA

 1. İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 2. İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 3. Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir
 4. Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

 

ÖZEL KOŞULLAR:

Öğrenciler, azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. 

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. 

 

 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

 

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi; Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 alması ve 1. ve 2.sınıfta okuyan öğrenciler olması,

 

 • İletişim Fakültesi; Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 almasını ve 1, 2 ve 3 sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması,

 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir. 
 • Yedek Yerleştirme; İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple tercih yaparken bilinçli şekilde davranınız.
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

06/03/2019        Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ek İlanı İnternet üzerinden başvuru ve                       belge teslimi için başlangıç tarihi

05/04/2019        İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için son tarih

12/04/2019        Akademik birimlerce alınan başvuruların, başvuru evrakıyla birlikte Koordinatörlüğe gönderilmesi için son tarih.

Nisan ayının ikinci haftası Sonuçların ilanı

Sonuçlara itiraz süresi Sonuçların ilanını takiben 7 gün içerisinde (dilekçe ile Koordinatörlüğümüze)

 

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda öncelikle internetten (https://app.erasmus.ankara.edu.tr) gerçekleştirildikten sonra belge teslimleri öğrencilerin kendi akademik birimlerine yapılacaktır. Akademik birimlerce alınan başvurular AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

[1] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan hakkından