AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü:

  • Erasmus+ Programının Ana  Eylem 1 altında kalan KA 103 ve KA 107 alt başlıklarını yürütür
  • Erasmus ikili anlaşmalarını imzalar ve koordine eder